Bestellingen retourneren - het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

WALVIS PRODUCTS B.V.
De Iisbaan 10 C
8731 DW Wommels

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Retourneert u slechts een deel van uw bestelling, dan worden de oorspronkelijk door u betaalde verzendkosten niet aan u vergoed.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van het land waar vandaan u verzendt, schatten wij dat deze kosten ongeveer € 10,00 zullen bedragen. We adviseren u om deze kosten vooraf via de website van uw vervoerder na te kijken.

Wanneer u van uw retourrecht/uw recht op herroeping gebruik wilt maken, dan bent u bij ons niet verplicht om dit via het herroepingsformulier aan te geven. U kunt ons bijvoorbeeld ook via e-mail laten weten dat u (een deel van) de bestelling wilt retourneren. Hoewel u niet verplicht bent tot een opgave van de reden waarom u een bestelling wilt retourneren, horen wij natuurlijk graag wat de reden hiervoor is.

 

De klant vertelt

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#342D6A show=yes view=slider amount=6 width=auto width_amount=280px height=230px interval=5000 language=1 inline=0]

© 2015 - 2024 Walvis Products | sitemap | rss